Psychoterapia
17 lipca 2009

 

Psychoterapia – 1-godzinne zajęcia pozwalające mierzyć się z własną niepełnosprawnością, korygujące niepożądane i nieadekwatne zachowania, pomagające funkcjonować w rodzinie i w najbliższym otoczeniu. Dla niektórych uczestników prowadzone będą zajęcia psychoterapii z wykorzystaniem nowych technologii i nowatorskich aplikacji na tablety, które wspierają dzieci z zaburzeniami zachowania, kładąc nacisk na rozwijanie najbardziej deficytowych umiejętności poznawczych, matematycznych, percepcyjnych i społecznych, sprzyjając równocześnie rozwojowi podstawowych umiejętności cyfrowych.


Dla kogo zajęcia?

Dla dzieci z problemami neurologicznymi, z problemami natury psychicznej i społecznej: autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym, nerwicą, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania, problemami szkolnymi wynikającymi z zaburzeń integracji zmysłów i typu dyslektycznego.


Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


Kiedy?

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do soboty. Godziny zajęć ustalane są indywidulanie z rodzicami pacjentów.


Gdzie?

Zajęcia prowadzone są w siedzibie Fundacji znajdującej się przy ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie (oficyna, wejście D, parter).

 

Zapisz dziecko na zajęcia!

Zajęcia dofinansowane ze środków PFRON

Chcesz wziąć udział w dyskusji?