Hipoterapia
19 maja 2009
Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, definiowana jako ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia.

Unikalność i uniwersalność tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.

Hipoterapia to jedna z form rehabilitacji wieloprofilowej, definiowana jako ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia.  

Unikalność i uniwersalność tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.

Dzięki hipoterapii m.in. kodowany jest w mózgu prawidłowy wzorzec ruchu miednicy podczas chodu, normalizowane napięcie mięśniowe, doskonalona równowaga, koordynacja, orientacja w przestrzeni i poczucie rytmu oraz redukowane są skutki zaburzeń emocjonalnych.

Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych jest najstarszą ogólnopolską organizacją propagującą hipoterapię, w tym realizującą szkolenia hipoterapeutów.


Dla kogo zajęcia?

Dla dzieci z problemami neurologicznymi, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym, wszelkimi problemami ortopedycznymi, dla dzieci z problemami natury psychicznej i społecznej: autyzmem, zespoł Downa, upośledzeniem umysłowym, nerwicami, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania, problemami szkolnymi wynikającmi z zaburzeń integracji zmysłów i typu dyslektycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka oraz dostarczenie wypełnionego przez lekarza prowadzącego skierowania na zajęcia (w załączniku pod artykułem).


Kiedy?

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do soboty. Godziny zajęć ustalane są indywidulanie z rodzicami pacjentów.


Gdzie?

Zajęcia prowadzone są w hali przy ul. Kobierzyńskiej 175a – wewnątrz budynku lub w przypadku ładnej pogody na terenie go okalającym. 


Zapisz dziecko na zajęcia!

 

Zajęcia dofinansowane ze środków PFRON

Chcesz wziąć udział w dyskusji?