Fundacja Hipoterapia - Terapia pedagogiczno-logopedyczna. Hipoterapia, fundacja, dzieci.

Terapia pedagogiczno-logopedyczna

Winieta
partner 3

Terapia pedagogiczno-logopedyczna

2017-05-08

60-minutowe zajęcia, których celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości oraz oddziaływanie ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie)

Kiedy?

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do soboty. Godziny zajęć ustalane są indywidulanie z rodzicami pacjentów.

Gdzie?

Zajęcia prowadzone są w siedzibie Fundacji znajdującej się przy ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie (oficyna, wejście D, parter).

 

 

 

Zajęcia dofinansowane ze środków PFRON