Fundacja Hipoterapia - Trening społeczny w parach. Hipoterapia, fundacja, dzieci.

Trening społeczny w parach

Winieta
partner 2

Trening społeczny w parach

 

Trening społeczny w parach (nowość), który daje okazję do doświadczania pierwszych kontaktów rówieśniczych i społecznych, kształtuje samokontrolę emocjonalną, rozwija empatię oraz umiejętność wspólnego działania.

Zajęcia 1-godzinne dla dwójki dzieci równocześnie poprowadzi doświadczony psycholog lub pedagog specjalny przy pomocy wolontariusza.


Kiedy?

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do soboty. Godziny zajęć ustalane są indywidulanie z rodzicami pacjentów.


Gdzie?

Zajęcia prowadzone są w siedzibie Fundacji znajdującej się przy ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie (oficyna, wejście D, parter).

 

Zapisz dziecko na zajęcia!

Zajęcia dofinansowane ze środków PFRON

terapia, psycholog, pedagog specjalny, samokontrola, trening społeczny, empatia, fundacja hipoterapia, doświadczony w pracy z niepełnosprawnymi,