Fundacja Hipoterapia - Spotkania konsultacyjne. Hipoterapia, fundacja, dzieci.

Spotkania konsultacyjne

Winieta

Spotkania konsultacyjne

Członkowie zespołu konsultantów Fundacji sprawują opiekę nad pacjentami Ośrodka Terapii oraz przeprowadzają badania konsultacyjne dzieci niepełnosprawnych głównie z regionu południowo-wschodniej Polski.

W skład zespołu konsultantów Fundacji wchodzą:

  • dr nauk medycznych - pediatra ze specjalizacją rehabilitacji medycznej i hipoterapii, nauczyciel NDT-Bobath
  • dr n. med. - chirurg-ortopeda
  • mgr rehabilitacji ruchowej
  • hipoterapeuta
  • psycholog
  • pedagog

 

Zadaniem zespołu specjalistów jest:

  • określanie indywidualnych wskazań i przeciwwskazań do zajęć, w tym hipoterapii dla poszczególnych pacjentów
  • formułowanie indywidualnych programów terapii
  • systematyczna kontrola i ocena stanu zdrowia oraz postępów w rozwoju pacjentów
  • nadzór nad pracą terapeutów.

 

zespol terapeutyczny, konsultacje, kwalifikacja na zajęcia