Fundacja Hipoterapia - Spotkania konsultacyjne. Hipoterapia, fundacja, dzieci.

Spotkania konsultacyjne

Winieta
partner 2

Spotkania konsultacyjne

Członkowie zespołu konsultantów Fundacji sprawują opiekę nad pacjentami Ośrodka Terapii oraz przeprowadzają badania konsultacyjne dzieci niepełnosprawnych głównie z regionu południowo-wschodniej Polski.Spotkania konsultacyjne mają na celu ocenę stanu dziecka i wskazanie najlepszych metod terapii dla niego oraz wytyczenie indywidualnej ścieżki terapeutycznej. Co jakiś czas zespół konsultantów modyfikuje ją, dostosowując do potrzeb pacjenta.

W skład zespołu konsultantów Fundacji wchodzą:

  • dr nauk medycznych - pediatra ze specjalizacją rehabilitacji medycznej i hipoterapii, nauczyciel NDT-Bobath
  • dr n. med. - chirurg-ortopeda
  • mgr rehabilitacji ruchowej
  • hipoterapeuta
  • psycholog
  • pedagog

 

Zadaniem zespołu specjalistów jest:

  • określanie indywidualnych wskazań i przeciwwskazań do zajęć, w tym hipoterapii dla poszczególnych pacjentów
  • formułowanie indywidualnych programów terapii
  • systematyczna kontrola i ocena stanu zdrowia oraz postępów w rozwoju pacjentów
  • nadzór nad pracą terapeutów.

 

zespół terapeutyczny, konsultacje, kwalifikacja na zajęcia, diagnoza, indywidualna terapia, indywidualne wskazania, przeciwwskazania, ocena zdrowia, ocena postępów,indywidualna ścieżka terapeutyczna, pediatra, chirurg, ortopeda, rehabilitant, psycholog, hipoterapeuta, pedagog