Fundacja Hipoterapia - Psychoterapia. Hipoterapia, fundacja, dzieci.

Psychoterapia

Winieta
partner 3

Psychoterapia

 

Psychoterapia – 1-godzinne zajęcia pozwalające mierzyć się z własną niepełnosprawnością, korygujące niepożądane i nieadekwatne zachowania, pomagające funkcjonować w rodzinie i w najbliższym otoczeniu. Dla niektórych uczestników prowadzone będą zajęcia psychoterapii z wykorzystaniem nowych technologii i nowatorskich aplikacji na tablety, które wspierają dzieci z zaburzeniami zachowania, kładąc nacisk na rozwijanie najbardziej deficytowych umiejętności poznawczych, matematycznych, percepcyjnych i społecznych, sprzyjając równocześnie rozwojowi podstawowych umiejętności cyfrowych.


Dla kogo zajęcia?

Dla dzieci z problemami neurologicznymi, z problemami natury psychicznej i społecznej: autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym, nerwicą, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania, problemami szkolnymi wynikającymi z zaburzeń integracji zmysłów i typu dyslektycznego.


Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


Kiedy?

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do soboty. Godziny zajęć ustalane są indywidulanie z rodzicami pacjentów.


Gdzie?

Zajęcia prowadzone są w siedzibie Fundacji znajdującej się przy ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie (oficyna, wejście D, parter).

 

Zapisz dziecko na zajęcia!

Zajęcia dofinansowane ze środków PFRON

psychoterapia dzieci, psycholog dzieci, terapia dzieci, nowe technologie, zaburzenia zachowania, problemy neurologiczne, problemy psychiczne, autyzm terapia, zespół Downa terapia, upośledzenie umysłowe, nerwica terapia, zaburzenie integracji zmysłów, terapia z tabletem, dysleksja terapia, dofinansowanie PFRON , fundacja hipoterapia, sprzyja rozwojowi