Fundacja Hipoterapia - Hipoterapia. Hipoterapia, fundacja, dzieci.

Hipoterapia

Winieta
partner 2

Hipoterapia

Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, definiowana jako ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Unikalność i uniwersalność tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.

Hipoterapia to jedna z form rehabilitacji wieloprofilowej, definiowana jako ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia.  

Unikalność i uniwersalność tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.

Dzięki hipoterapii m.in. kodowany jest w mózgu prawidłowy wzorzec ruchu miednicy podczas chodu, normalizowane napięcie mięśniowe, doskonalona równowaga, koordynacja, orientacja w przestrzeni i poczucie rytmu oraz redukowane są skutki zaburzeń emocjonalnych.

Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych jest najstarszą ogólnopolską organizacją propagującą hipoterapię, w tym realizującą szkolenia hipoterapeutów.


Dla kogo zajęcia?

Dla dzieci z problemami neurologicznymi, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym, wszelkimi problemami ortopedycznymi, dla dzieci z problemami natury psychicznej i społecznej: autyzmem, zespoł Downa, upośledzeniem umysłowym, nerwicami, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania, problemami szkolnymi wynikającmi z zaburzeń integracji zmysłów i typu dyslektycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka oraz dostarczenie wypełnionego przez lekarza prowadzącego skierowania na zajęcia (w załączniku pod artykułem).


Kiedy?

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do soboty. Godziny zajęć ustalane są indywidulanie z rodzicami pacjentów.


Gdzie?

Zajęcia prowadzone są w hali przy ul. Kobierzyńskiej 175a – wewnątrz budynku lub w przypadku ładnej pogody na terenie go okalającym. 


Zapisz dziecko na zajęcia!

 

Zajęcia dofinansowane ze środków PFRON

Hipoterapia, rehabilitacja, kraków, rehabilitacja wieloprofilowa, unikalna metoda, dzięki hipoterapii, szkolenie hipoterapeutów, problemy neurologiczne, porażenie mózgowe, zespół Downa, upośledzenie umysłowe, nerwica, zaburzenia IS, dysleksja, dofinansowane PFRON, fundacja hipoterapia, rehabilitacja wieloprofilowa, uniwersalna metoda, zaburzenia emocjonalne, napięcie mięśniowe, problemy ortopedyczne, nadpobudliwość, integracja sensoryczna,