Fundacja Hipoterapia - O fundacji. Hipoterapia, fundacja, dzieci.

O fundacji

Winieta

O fundacji

Misja

Naszym celem jest specjalistyczna pomoc w rozwoju psychoruchowym oraz społecznym niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Wizja

Pomagamy dzieciom z różnymi rodzajami niepełnosprawności osiągnąć możliwie maksymalną sprawność i samodzielność, aby mogły cieszyć się życiem i pokonywać codzienne przeszkody. Wspieramy je w zmaganiach na drodze do samodzielności w dorosłym życiu.

Poprzez kompleksowe działania terapeutyczne oraz wsparcie rodzin podopiecznych dążymy do możliwie jak najlepszego przygotowania ich do samodzielnego funkcjonowania w dorosłości i tym samym do poprawy jakości ich życia. Tradycyjne metody terapii realizujemy w nowoczesny sposób, jednocześnie sięgając po nowatorskie narzędzia i technologie wspierające pracę terapeutyczną.

 Doświadczenie

Działamy nieprzerwanie od 1989 roku; jesteśmy najstarszą ogólnopolską organizacją pozarządową zajmującą się wszelkimi zagadnieniami związanymi z hipoterapią i rehabilitacją konną. 
Pierwsze 10 lat działalności poświęciliśmy na popularyzowanie metody hipoterapii jako uniwersalnej formy rehabilitacji wieloprofilowej, której unikalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym:

  • organizowaliśmy w 1992 r. zjazd założycielski Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego

  • nawiązaliśmy pierwsze kontakty zagraniczne z europejskimi i światowymi stowarzyszeniami działającymi w obszarze hipoterapii

  • 1,5 tysiąca polskich instruktorów hipoterapii skończyło organizowane przez nas szkolenia zawodowe

  • wydaliśmy kilka ważnych specjalistycznych polskojęzycznych publikacji na temat hipoterapii.

Równocześnie cały czas prowadzimy kompleksowa terapię niepełnosprawnych dzieci z zastosowaniem innych niż hipoterapia metod klasycznych (fizjoterapia, psychoterapia) i nowoczesnych form terapii;

  • treningi społeczne w parach

  • terapię z tabletem

  • terapię przez sztukę w ramach Integracyjnej Grupy Teatralnej “Kucyki”link do podstrony

Staramy się w każdy możliwy sposób wspierać młode osoby niepełnosprawne w ich drodze do samodzielności dlatego w ramach naszej Fundacji tworzymy również:

  • Program “Moda Bez Ograniczeń” - którego kolejne edycje mają na celu budować poczucie własnej wartości wśród osób niepełnosprawnych, a także przełamywaćstereotypy na temat niepełnosprawności www.modabezograniczen.pl

  • projekt nowoczesnego centrum pomocy osobom niepełnosprawnym, w wydzierżawionym przez Fundację Forcie 52 i ½ S Sidzina (sprawdź tu)

Pragniemy skutecznie reagować na potrzeby osób, którym pomagamy, dlatego pracujemy nad wdrażaniem kolejnych, innowacyjnych projektów, które będą wspierać środowisko rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi – projektów artystycznych i wykorzystujących nowe technologie (jak np. aplikacje DrOminbus www.dromnibus.com)