Fundacja Hipoterapia - Dofinansowanie prac w obrębie zieleni. Hipoterapia, fundacja, dzieci.

Dofinansowanie prac w obrębie zieleni

Winieta
partner 2

Dofinansowanie prac w obrębie zieleni

2017-04-12

Informujemy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na kontynuacje prac w wysokości 63 000,00 zł, jednak nie więcej niż 45% kosztów realizacji zostanie przeznaczone na zadania pod nazwą „Kontynuacje prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych w obrębie zabytkowej zieleni fortecznej.” W związku z tym apelujemy o wsparcie prac szczególnie w zakresie rewitalizacji w obrębie zieleni w Forcie 52 ½ „Skotniki” S Sidzina. Prace rozpoczną się w czerwcu. Będziemy na bieżąco informować o ich postępach.